Close

  Roll of Honour

  Chairman
  S.No. Name From To
  1 Sh. B. S. Ojha, IAS 19.02.1990 10.12.1990
  2 Sh. Amir Chand Makkar, MLA 11.07.1991 25.03.1996
  3 Sh. Kuldeep Singh 29.11.1999 02.03.2005
  4 Sh. Javed Aslam 03.02.2006 31.10.2014
  5 Sh. Amit Jha, IAS 12.11.2014 04.07.2016
  6 Sh. R. R. Jowel, IAS 04.07.2016 12.04.2017
  7 Sh. S. K. Gulati, IAS 12.04.2017 21.08.2017
  8 Sh. S. N. Roy, IAS 21.08.2017 11.12.2017
  9 Sh. Arun Saraf 11.12.2017 10.12.2018
  10 Sh. Jawahar Saini 07.03.2019 25.11.2019
  11 Sh. Dharam Pal Gonder 27.11.2019 till
  Managing Director
  S.No. Name From To
  1 Sh. R. S. Hooda, IFS 30.01.1990 30.06.1990
  2 Sh. V. N. K. Pillai, IFS 01.07.1990 30.06.1995
  3 Sh. D. R. Ramesh Singh, IFS 01.07.1995 12.09.1995
  4 Sh. Sultan Singh, IFS 13.09.1995 05.07.1996
  5 Sh. J. P. L. Srivastva, IFS 06.07.1996 13.09.1996
  6 Sh. R. D. Jakati, IFS 14.09.1996 28.10.1996
  7 Sh. J. P. L. Srivastva, IFS 29.10.1996 24.03.1997
  8 Dr. J. K. Rawat, IFS 25.03.1997 11.09.1997
  9 Sh. S. K. Dhar, IFS 12.09.1997 25.02.1999
  10 Sh. B. D. Monga, IFS 26.02.1999 15.11.1999
  11 Sh. K. L. Manhas, IFS 16.11.1999 20.06.2000
  12 Sh. D. N. Taneja, IFS 21.06.2000 10.07.2000
  13 Sh. Sultan Singh, IFS 11.07.2000 06.03.2002
  14 Sh. B. D. Monga, IFS 06.03.2002 10.08.2005
  15 Dr. Parvez Ahmed, IFS 10.08.2005 15.06.2009
  16 Dr. (Mrs.) Amarinder Kaur, IFS 16.06.2009 04.02.2010
  17 Sh. K. L. Manhas, IFS 05.02.2010 06.12.2010
  18 Sh. C. R. Jotriwal, IFS 02.12.2010 23.08.2011
  19 Dr. S. S. Jattan, IFS 24.08.2011 04.06.2015
  20 Sh. R. K. Sapra, IFS 04.06.2015 30.09.2015
  21 Dr. S. S. Jattan, IFS 08.10.2015 15.10.2015
  22 Dr. (Mrs.) Amarinder Kaur, IFS 16.10.2015 24.12.2015
  23 Dr. P. P. Bhojvaid, IFS 24.12.2015 10.02.2016
  24 Sh. Gulshan Ahuja, IFS 10.02.2016 08.03.2017
  25 Dr. (Mrs.) Amarinder Kaur, IFS 08.03.2017 20.01.2020
  26 Sh. Jagdish Chander, IFS 20.01.2020 31.01.2021
  27 Sh. Suresh Dalal, IFS 01.02.2021 17.09.2021
  28 Dr. Vivek Saxena, IFS 17.09.2021 07.02.2022
  29 Sh. Pankaj Goel, IFS 07.02.2022 26.10.2022
  30 Sh. Vineet Kumar Garg, IFS 26.10.2022 07.02.2024
  31 Sh. Jagdish Chander, IFS 08.02.2024 Till
  Additional Managing Director
  S.No. Name From To
  1 Sh. Pankaj Goel, IFS 27.04.2018 30.01.2021
  2 Sh. Ghanshayam Shukla, IFS 17.09.2021 03.05.2023
  3 Sh. Atil Sirsikar, IFS 04.05.2023 05.03.2024
  4 Sh. M.S.Malik, IFS 05.03.2024